γύπωνες

γύπωνες, οἱ, dancers at Sparta, Poll.4.104.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • COLOBATHRARII — Nonio Grallatores, a colobathris, quâ voce ab Auctoribus Graecis Latinisque appellantur soleae vel gallicae, lienea nempe sandalia, quae, vocabulô minus notô Graecis κλάπ αι dicta, in balneis olim gestabantur. Κωλοβάθρων mentio apud Artemidorum,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • GRALLATOR — apud Plaut. Amphit. Sc. Dii. vestram fidem v. 52, It. Poenul. Sc. 3. Act. 1. v. 27. Vinceretis cervum cursu vel Grallatorem gradu: pro quo in antiquissimis omnibus libris sic reperitur, vel clavatorem gradu. Nempe antiqui alicuius Grammatici… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HYPOGYPONES — Graece Υ῾πογύπωνες, dicti sunt saltatores cum scipionibus; de quibus sic Iul. Caes. Scalig. poet. l. 1. c. 18. ubi de Morphasmi speciebus: Species alia ςκὼψ Avis haec est, quem Asionem Latini: ridicula et mirabunda circumactu capitis et colli… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • υπογύπωνες — οι / ὑπογύπωνες, ΝΑ (στην αρχ. Ελλάδα) 1. χορευτές οι οποίοι στον χορό τους παρίσταναν γέροντες 2. συνεκδ. ο ίδιος ο χορός τών χορευτών αυτών. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + γύπωνες «χορευτές στη Σπάρτη»] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.